Betaalbare groepsaccommodatie in het groene hart van Drenthe

Bel vrijblijvend voor meer informatie: (0599) - 56 42 00

Duurzame opzet

De eigenaren van De Kwartjesberg, de familie van Wijk, hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom leggen ze hieronder kort uit wat duurzaamheid voor hen betekend en met welke partijen zij samen werken die net als hen duurzaamheid zeer belangrijk vinden.

Green Key

Vanaf de eerste dag dat ze met de renovatie aan de slag gingen hadden ze dat in hun achterhoofd. René: 'We hebben direct gewerkt aan het halen van de Green Key. Dat is een keurmerk voor bedrijven in de toeristische sector die controleerbaar en serieus met duurzaamheid bezig zijn. Verantwoord ondernemen. Twee jaar geleden hebben we dat certificaat gehaald. Daar zijn we hartstikke trots op. Maar het gaat verder dan het vignet alleen. Bij rondleidingen door het pand en buiten vertel ik het hele verhaal erbij. Het belang van duurzaam handelen enzo. De mogelijkheid wordt je hier geboden om bijvoorbeeld je afval gescheiden weg te gooien. Dan doen de mensen het ook eerder. Je moet er soepel mee omgaan. Gewoon vragen of ze het licht uit willen doen. Dan doen ze dat ook. Het scheelt ons ook veel kosten en dat vertaalt zich weer in onze scherpe prijzen. Je merkt ook dat je door de Green Key ook andere groepen trekt.'

Green Key

Bezoek de website van Geopark De Hondsrug: www.greenkey.nl


Geopark De Hondsrug

De Kwartjesberg is ook partner geworden van het Geopark De Hondsrug, een initiatief onder toezicht van UNESCO.

Geopark De Hondsrug

Bezoek de website van Geopark De Hondsrug: www.geoparkdehondsrug.eu


Cittaslow

Ook zijn Charlotte en René met hun bedrijf supporter geworden van Borger-Odoorn op het punt van Cittaslow. Dat is een internationaal keurmerk voor gemeenten op het gebied van onder andere leefomgeving, landschap, cultuurhistorie en milieu.

Cittaslow

Bezoek de website van Cittaslow van de gemeente Borger-Odoorn: www.borger-odoorn.nl


MVO-verklaring 2020

De Kwartjesberg beoogd een groene accommodatie voor groepen te zijn, dit is natuurlijk terug te zien in de ligging van de accommodatie midden in het bos. Maar ook op maatschappelijk vlak wil De Kwartjesberg een groene locatie zijn waarbij er sprake is van een bewustzijn van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij. Hierdoor wil het bedrijf op een dusdanige manier handelen dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft.  Dit wordt bewerkstelligd door constant met een kritische blik te kijken naar de bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren worden er bewuste keuzes gemaakt en wordt er gezocht naar een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een voortdurend proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke vorm te geven. Om dit te bereiken worden de volgende maatregelen in acht genomen:

  • De Kwartjesberg volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij groepsaccommodaties en de recreatieve sector actief en is bereid deze informatie over te gedragen aan hen die hierover meer willen weten.
  • De Kwartjesberg informeert haar gasten, medewerkers en leveranciers over haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • De Kwartjesberg maakt transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • De Kwartjesberg bepaalt naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van haar product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • De Kwartjesberg levert vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • De Kwartjesberg probeert haar gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • De Kwartjesberg werkt continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van het bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • De Kwartjesberg werkt continu aan het verbeteren van haar eigen inkoopproces en richt zich met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
Meer informatie: 0599 - 56 42 00